fbpx

สวท ร่วมออกบูธงาน TICA Connect สาธิตการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี

TICA001

บ่ายวานนี้ (16.08.61) สวท ร่วมออกบูธงาน TICA Connect ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการงานด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์และงานพัฒนาประชากร จนสามารถแบ่งปันความรู้ ทักษะ และการปฎิบัติที่ดี ไปสู่ประเทศอื่นๆอย่างยั่งยืน สำหรับบูธกิจกรรมของ
สวท นั้น มีการสาธิตการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี รวมทั้งการแสดงวิวัฒนาการเรื่องการตั้งครรภ์ ให้กับคณะทูตานุทูต ผู้แทนจากหน่วยงานประเทศ คู่ร่วมมือ สถาบันการศึกษา ร่วมทั้งหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเรืองของการวางแผนครอบครัว การมีบุตรยาก ได้รับความสนใจจากผู้เข้า ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

TAGS

News & Activity

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่มวลสมาชิกของ สวท ได้รับทราบ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ. กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท นำคณะกรรมการ สวท  ผู้อำนวยการ สวท และเจ้าหน้าที่ สวท ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส มอบถุงเปี่ยมสุขให้กับ ประชาชนและนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จ. นราธิวาส  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   21 ตุลาคม และโอกาสที่ สมาคมฯ ครบรอบ 50 ปี  โดยได้รับเกียรติจาก  นายสังคม เกิดก่อ  นายอำเภอตากใบ จ. นราธิวาส  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จังหวัดนราธิวาส  และองค์การบริหารส่วนอำเภอตากใบ จ. นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมมอบถุงเปี่ยมสุข  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก  บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ศ. กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท กล่าวว่า สมาคมฯ เข้าดำเนินงานในเขตพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 บุกเบิกงานอนามัยแม่และเด็ก อาทิ โครงการอนามัยแม่และเด็กเว้นช่วงระยะการมีบุตรแก่ชาวไทยมุสลิม เริ่มต้นที่ จ.สตูล โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โครงการผู้สูงอายุยังมีคุณค่าจังหวัดปัตตานี โดยยึดแนวทางการดำเนินงาน เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาและสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมกับความระมัดระวังด้วยความเชื่อที่ว่า “การคุมกำเนิด” นั้นขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ตลอดระยะเวลา 40…
Featured Posts