fbpx

สวท ลงพื้นที่สถานบันเทิงให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีในสถานบันเทิงจังหวัดนนทบุรี

NN001

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สวท ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมกับบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่พนักงานบริการหญิง จ.นนทบุรี ภายใต้โครงการสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายพนักงานบริการหญิง

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ.

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกันจัดงานวันคุมกำเนิดโลก(WORLD CONTRACEPTION DAY 2017) ภายใต้หัวข้อ “คุมกำเนิดไทยในยุค 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯและพญ.ปานียา สูตะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกันให้ความรู้และแถลงจุดยืนร่วมกันที่ต้องการให้สตรีไทยได้เข้าถึงการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถานการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2559 พบผู้หญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 94,584 คน หรือเฉลี่ย 252 คนต่อวัน และพบการคลอดซ้ำในเยาวชนกลุ่มนี้ 11,225 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 11.9% ขณะที่เด็กหญิงวัย 10-14 ปี คลอดบุตรในปีที่ผ่านมา 2,746 คน หรือประมาณวันละ 8 คน ปัญหา การคลอดซ้ำ ในเยาวชน ถือเป็น เรื่องน่าเป็นห่วง ทั้งนี้ ปัจจุบัน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.2559 เริ่มบังคับใช้เมื่อ 29…
เมื่อวันที่ 9-12 กันยายนที่ผ่านมา สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ หรือ IPPF ส่งผู้แทนเข้าทำการ ACCREDITATION เพื่อประเมินมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ โดยมี ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ อุปนายก สวท พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของ สวท เป็นผู้ให้ข้อมูล และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ สวท ผ่านการ ACCREDITATION จาก IPPF ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ อุปนายก สวท กล่าวว่า อยากขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวท ทุกคนที่ทำงานอย่างหนักในช่วงระยะเวลาที่  ผ่านมา ขอเป็นกำลังใจให้เราทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราต่อไป แม้ว่างานของเราจะยากขึ้น สำหรับการACCREDITATION ของ IPPF นั้นจะทำการประเมินองค์กรสมาชิกทุกๆ 4 ปี ซึ่ง สวท ถือเป็นสมาชิกของ IPPFเพียง แห่งเดียวของประเทศไทยมากกว่า 49 ปี…