fbpx

สวท เดินหน้าส่งเสริมความรู้เยาวชนป้องกันท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

PY008

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สวท ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสงกำเนิดมี จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการป้องกันการท้องไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญภิวัฒน์ น้องๆเยาวชนทั้งสนุกและได้รับความรู้ สำหรับสถาบันการศึกษาใดที่อยากให้ทีมวิทยากรของ สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้ สามารถทำหนังสือเชิญเราได้ เพราะเรื่องของเยาวชนเป็นเรื่องของเราทุกคน

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

TAGS

News & Activity

PPAT has conducted a ‘Sexual Harassment’ workshop for activists in hybrid format, under the project “Changing Sexual Harassment against Women in Education Institutions in Bangkok”, funding supported by International Planned Parenthood Federation (IPPF), on 26 – 27 February 2022 at the meeting room of Amari Don Mueng Airport Hotel. PPAT Vice President, Mr. Anukul Peedkaew, Director General of Department of Social Development and Welfare, Ministry of Social Development, has chaired the opening session in which youth participants in the…
เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯจัดงานสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคี พัฒนาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมาย ภายใต้ธีมงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน โดยภายในงานมี ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สวท จากทุกภูมิภาคเข้าร่วมงาน  พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายในหัวข้อ การสร้างสุขในองค์กรด้วยสติ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี นอกจากกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แล้วนั้น ยังมีกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ สวท ให้ดียิ่งขึ้น ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท กล่าวระหว่างการบรรยายในหัวข้อเสริมพลังสร้างแรงใจ ว่า สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรของเราเดินหน้าไปได้ เราต้องทำงานร่วมกัน สามัคคีกัน ต้องรู้จักการเห็นอกเห็นใจกัน แม้ว่าต่างคนจะมีมุมมองในการทำงานไม่เหมือนกัน แต่เราก็สามารถทำงานร่วมกันได้ การรู้จักให้  ให้อะไรก็ไม่สู้การรู้จักให้อภัย ผมอยากให้ทุกคนนั้นมีคำว่าให้อภัยอยู่ในใจ เพราะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีงาม คือ  1.เป็นการให้ทานหรืออภัยทาน เป็นการให้ที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์ใดๆ 2.สามารถให้ได้ทันที 3. ผลที่ได้กลับคืนมานั้นยิ่งใหญ่ เพราะการให้อภัยจะนำมาสู่มิตรภาพ อยากให้คำนี้อยู่ในใจทุกคน เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ การให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด การสัมมนาในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ คืออยากให้ทุกคนสมัครสมานสามัคคีกัน ช่วยกันทำงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู้เป้าหมาย ชาว สวท ทุกคนต้องรวมพลังกัน…