fbpx

สวท ให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีและตรวจ VCT ให้กับน้องๆมีนบุรีโปลีเทคนิค

MM002

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะวิทยากร และอาสาสมัคร สวท ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับน้องๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค พร้อมกับแจกจ่ายสื่อและเวชภัณฑ์การคุมกำเนิน โดยเฉพาะถุงยางอนามัยให้กับวิทยาลัยฯ ได้นำไปแจกจ่ายให้กับน้องๆนักศึกษาทั้งในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง ที่สำคัญงานนี้ยังมีบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ให้กับน้องๆฟรี ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันท้องป้องกันเอชไอวี

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนในหัวข้อ “รู้แล้วบอกต่อ!! อนามัยการเจริญพันธุ์ ”ภายใต้”โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านระบบ virtual Education Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไปแผนกฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ให้เกียรติร่วมเปิดการอบรม โดยมี รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. สูตินรีแพทย์ และกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ศิวนารถ หงส์ประยูร รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.พันธกานต์ ทานนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ และอาจารย์อานนท์ บัวภา อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิตอลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ตัวแทนเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสาร การเลือกใช้สื่อเพื่อกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปทำกิจกรรมป้องกันท้องไม่พร้อม ซึ่งมีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์กว่า 60 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวอินทรดารา เชื่องดี กรรมการเยาวชน สวท เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาส ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์…