fbpx

เจ้าหน้าที่ สวท ฝึกเทคนิคการสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น เพิ่มศักยภาพการทำงาน

CC000

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (26 กันยายน) เจ้าหน้าที่ สวท กำลังฝึกเทคนิคการสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น (Empathic Communication)เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านคลินิกเวชกรรม สวท และด้านโครงการต่างๆของ สวท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการถ่ายทอดความรู้จาก ผศ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ วิทยากรมากประสบการณ์

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณรัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข กรรมการ สวท ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ในประเด็นการสื่อสารที่ไม่ตีตราและเลือกปฎิบัติต่อกลุ่มหลากหลายทางเพศ

TAGS

News & Activity

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (8 พ.ค.65) คณะวิทยากรจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ อนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสถานศึกษา ภายใต้”โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค โดยมีคุณ ปนัฐพงศ์ นรดี ผู้จัดการงานเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ และคณะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้…
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.ประเด็น #ประจำเดือนมา 2 ครั้งผิดปกติหรือไม่โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช—————————– วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ประเด็น #หนี้เยอะ!!ทำชีวิตครอบครัวพัง โดย คุณโจ มณฑานี ตันติสุข กูรูด้านการเงินและความสัมพันธ์. ติดตามรับชทได้ที่เพจ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ Youtube/PPAT CHANNEL…