fbpx

เยี่ยมเสริมพลังสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

102636334_964642103968138_8238946351888009132_o

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท ลงพื้นที่จัดกิจกรรม การเยี่ยมเสริมพลัง( Support Visit) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ให้กับพี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต และการวางระบบคุณภาพ

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา นางสาววิภานันท์ บุษดี กรรมการเยาวชน สวท ร่วมให้ความรู้เยาวชน โรงเรียนวัดนาวง กทม. ภายใต้กิจกรรม ” ลูกนาวงวัยใส เข้าใจอนามัยการเจริญพันธุ์ ” ซึ่งจัดโดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนวัดนาวง โดยมั่งเน้นการให้ความรู้เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์ทักษะการป้องกัน วิธีการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อม…
เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯจัดงานสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคี พัฒนาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมาย ภายใต้ธีมงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน โดยภายในงานมี ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สวท จากทุกภูมิภาคเข้าร่วมงาน  พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายในหัวข้อ การสร้างสุขในองค์กรด้วยสติ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี นอกจากกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แล้วนั้น ยังมีกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ สวท ให้ดียิ่งขึ้น ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท กล่าวระหว่างการบรรยายในหัวข้อเสริมพลังสร้างแรงใจ ว่า สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรของเราเดินหน้าไปได้ เราต้องทำงานร่วมกัน สามัคคีกัน ต้องรู้จักการเห็นอกเห็นใจกัน แม้ว่าต่างคนจะมีมุมมองในการทำงานไม่เหมือนกัน แต่เราก็สามารถทำงานร่วมกันได้ การรู้จักให้  ให้อะไรก็ไม่สู้การรู้จักให้อภัย ผมอยากให้ทุกคนนั้นมีคำว่าให้อภัยอยู่ในใจ เพราะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีงาม คือ  1.เป็นการให้ทานหรืออภัยทาน เป็นการให้ที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์ใดๆ 2.สามารถให้ได้ทันที 3. ผลที่ได้กลับคืนมานั้นยิ่งใหญ่ เพราะการให้อภัยจะนำมาสู่มิตรภาพ อยากให้คำนี้อยู่ในใจทุกคน เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ การให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด การสัมมนาในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ คืออยากให้ทุกคนสมัครสมานสามัคคีกัน ช่วยกันทำงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู้เป้าหมาย ชาว สวท ทุกคนต้องรวมพลังกัน…
Featured Posts