fbpx

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษา

ME001

(25 กันยายน 2563) สถานศึกษาเครือข่ายกำลังนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน สรุปประเด็นปัญหาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สมาคมฯ ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น

โดยมีสถานศึกษาเครือข่ายเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สวท

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยากรจาก คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้กับน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ม1-ม.3 12 โรงเรียน ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การวางแผนครอบครัวเริ่มต้นยังไง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม สนุกสนานตามสไตล์ อยากให้เราไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ติดต่อมาได้เลยนะครับ ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ…
เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการ สวท ให้การต้อนรับผู้แทนจาก IPPF Eseaor(SE HUB) Mr.Rishikeshan Thiyagaraja Mr.Manjula Liyanage จากประเทศศรีลังกา ในการเข้าติดตามผลการดำเนินงานของ #ครัวบ้านหอมลำดวน และเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน พร้อมกับให้คำแนะนำปรับปรุงแผนด้านธุรกิจ การตลาด ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจเพื่อสังคม (social Enterprise) โดยมีคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน เข้ารับฟัง นอกจากนี้แล้วยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของคลินิกเวชกรรม สวท อีกด้วย…