fbpx

ให้ความรู้อาสาสมัครแกนนำคนตาบอดป้องกันโควิด-19

S__19653461

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครผู้พิการทางสายตาและผู้มีสายตา ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้พิการทางสายตาเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่เป็นมิตรเรื่องโควิด-19 ณ.ห้องประชุมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโควิด-19 สามารถให้คำแนะนำบอกต่อกับเพื่อนสมาชิกได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย 4 แห่ง คือ กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการและปทุมธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__19653479-1200x900.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__19653474-1200x900.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__19653464-1200x900.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__19653454-1200x900.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__19653458-1200x900.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__19653463-1200x900.jpg
TAGS

News & Activity

▶ รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ ”ประจำเดือน” มาบ้างไม่มาบ้าง นานๆมาที อยากรู้ว่าเกิดอะไร มานิดๆหน่อยหาคำตอบได้ในรายการ #รั้วรอบครอบครัวLIVEตอนที่7 สดๆโดยอาจารย์หมอประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ติดตามสดๆได้ที่เพจของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ facebook/PPATBANGKOK ทุกคำถามมีคำตอบแน่นอน #มีคำถามสงสัยฝากถามได้นะครับ�#ประจำเดือนไม่มาเกิดจากอะไร #รั้วรอบครอบครัวLIVE#49ปีสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ…