fbpx

ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ(VCT)กับกลุ่มชายรักชายในกิจกรรม “WHAT HAPPENS TO THURSDAY 90s

24132016_1972423676414344_5450791964984770750_o

ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ(VCT)ในกลุ่มชายรักชายในกิจกรรม “WHAT HAPPENS TO THURSDAY 90s

เมื่อคืนที่ผ่านมา (30 พ.ย.60) คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการฯ มอบเกียริติบัตรให้กับองค์กรเครือข่าย ในกิจกรรม “WHAT HAPPENS TO THURSDAY 90s ณ Cé la Vi สาทร สแควร์ ชั้น 39 พร้อมกับเปิดหน่วยบริการตรวจเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ(VCT)ในกลุ่มชายรักชาย ฟรี โดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

TAGS

News & Activity

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (29 มีนาคม) สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation : IPPF) ได้ทำการเปิดสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในประเทศไทยโดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศศูนย์กรุงเทพฯ หรือ IPPF Hub” โดย IPPF Hub เป็นการยุบรวมกันของสำนักงานภูมิภาค 2 แห่ง คือ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย (East and South East Asia and Ocenia Region – ESEAOR) และสำนักงานเอเชียใต้ (South Asia Region – SAR) พร้อมได้จัดตั้งศูนย์ด้านมนุษยธรรมขึ้นเป็นครั้งแรก (IPPF Humanitarian Hub) ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นบ้านขององค์กรด้านสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ที่ตั้งของศูนย์กรุงเทพฯตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของ IPPF ภายในซอยวิภาวดีรังสิต 44 กรุงเทพฯ พิธีเปิดสำนักงานได้รับเกียรติจาก Mr. Tewodros Melesse ผู้อำนวยการใหญ่ของ IPPF ร่วมกับประธานและคณะกรรมการของภูมิภาค ESEAOR และ SAR รวมทั้งศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อุปนายก สวทเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเปิดตัวกันอย่างพร้อมเพรียง การย้ายสำนักงานภูมิภาคทั้ง 2 ภูมิภาคและสำนักงานด้านมนุษยธรรมของ IPPF มารวมกันที่กรุงเทพฯนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้ร่วมงานใกล้ชิดกับองค์กรพันธมิตรที่ทำงานด้านการพัฒนาประชากรระหว่างประเทศ และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ในการดำเนินแผนงานด้านอนามัยทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของสมาชิก IPPF ใน…
สวท ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นครั้งที่ 2 โดยมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการท้องไม่พร้อม การวางแผนครอบครัว และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจให้กับน้องๆเยาวชน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ…
Featured Posts