fbpx

IPPF เชื่อมั่นประเทศไทยเปิดสำนักงานประจำภูมิภาคศูนย์กรุงเทพฯ

open002

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (29 มีนาคม) สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation : IPPF) ได้ทำการเปิดสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในประเทศไทยโดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศศูนย์กรุงเทพฯ หรือ IPPF Hub” โดย IPPF Hub เป็นการยุบรวมกันของสำนักงานภูมิภาค 2 แห่ง คือ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย (East and South East Asia and Ocenia Region – ESEAOR) และสำนักงานเอเชียใต้ (South Asia Region – SAR) พร้อมได้จัดตั้งศูนย์ด้านมนุษยธรรมขึ้นเป็นครั้งแรก (IPPF Humanitarian Hub) ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นบ้านขององค์กรด้านสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ที่ตั้งของศูนย์กรุงเทพฯตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของ IPPF ภายในซอยวิภาวดีรังสิต 44 กรุงเทพฯ

พิธีเปิดสำนักงานได้รับเกียรติจาก Mr. Tewodros Melesse ผู้อำนวยการใหญ่ของ IPPF ร่วมกับประธานและคณะกรรมการของภูมิภาค ESEAOR และ SAR รวมทั้งศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อุปนายก สวทเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเปิดตัวกันอย่างพร้อมเพรียง

การย้ายสำนักงานภูมิภาคทั้ง 2 ภูมิภาคและสำนักงานด้านมนุษยธรรมของ IPPF มารวมกันที่กรุงเทพฯนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้ร่วมงานใกล้ชิดกับองค์กรพันธมิตรที่ทำงานด้านการพัฒนาประชากรระหว่างประเทศ และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ในการดำเนินแผนงานด้านอนามัยทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของสมาชิก IPPF ใน 34 ประเทศในภูมิภาคนี้ อีกทั้งกรุงเทพฯถือเป็นศูนย์กลางเครือข่ายและงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นการตั้งสำนักงานที่กรุงเทพฯจะสร้างโอกาสอันนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างIPPFและองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนา ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ รวมถึงความร่วมมือกับรัฐบาลไทยอีกด้วย

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากกว่าครึ่งของประชากรโลกทั้งหมด และเป็นที่ตั้งของประเทศที่ยากจนที่สุดและพัฒนาน้อยที่สุดของโลก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่ตั้งของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมาก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยจากฝีมือมนุษย์ก็ตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้เช่นกัน ดังนั้นการตั้งสำนักงานภูมิภาคและสำนักงานด้านมนุษยธรรมที่กรุงเทพฯ จะเป็นโอกาสที่ IPPF จะได้นำผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 3 สำนักงานมาทำงานร่วมกัน เพื่อขยายขอบข่ายงานด้านสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม มีความคุ้มค่าและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ สำหรับผู้ได้รับผลประโยชน์กลุ่มต่างๆในภูมิภาคนี้

IPPF เป็นองค์กรผู้ให้ความรู้และบริการด้านสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีองค์กรสมาชิก 142 องค์กร ดำเนินงานอยู่ใน 170 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทำให้ IPPF เป็นองค์กรที่สามารถให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางและเข้าถึงได้ยากที่สุด ทั้งหญิง ชาย และเยาวชนในทุกภูมิภาคของโลก นอกจากนี้ IPPF ยังขยายขอบข่ายงานเพื่อให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มประชากรที่ต้องตกอยู่ในสภาวะวิกฤตทั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสถานการณ์ความไม่สงบสุขทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่  facebookของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

TAGS

News & Activity

เชิญติดตามรับชมรายการ #รั้วรอบครอบครัวปี3วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.ประเด็น #บริหารความเครียด ช่วงโควิด-19 ยังไงดีโดย คุณโจ มณฑานี ตันติสุข กูรูด้านการเงินและความสัมพันธ์—————————–วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น.ประเด็น #ตอบคำถามปัญหาสาวสาวโดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ รพ.ศิริราชติดตามรับชทได้ที่เพจ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ Youtube/PPAT CHANNEL…
ผู้อำนวยการ สวท นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบปะกับผู้ปกครองบ้านราชวิถี กทม. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของ สวท