fbpx

สวท จับมือ 3 องค์กรลงนามความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน

1
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (7 มิถุนายน 2559) ดร.กาญจนา กาญจนสินิธท์ นายก สวท พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.กาญจนา กาญจนสินิธท์ นายก สวทเปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาพสังคมไทยตามแหล่งชุมชนต่างๆ แวดล้อมไปด้วยภัยหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน สวท จึงร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตขึ้น เนื่องจากทักษะชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน อาทิ การู้เท่าทันสื่อออนไลน์ การรู้จักเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ การรู้จักเอาตัวรอดจากการการถูกทำร้ายร่างกาย หรือการมีความรู้เรื่องเพศศึกษา ปัญหาความรุนแรง การรักนวลสงวนตัว เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่ปี 2552 จนสามารถพัฒนาหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิตได้ถึง 8 หลักสูตรครอบคลุมผู้เรียนวิชาลูกเสือในทุกระดับทั้งลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ

ขณะที่นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวระหว่างการลงนามว่า กระทรวงศึกษาเห็นความสำคัญต่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิตที่พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นส่วนหนุนเสริมสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มให้เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้มีภูมิคุ้มกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนนำไปสู่การพัฒนาทักษะอย่างแท้จริง สพฐ.ซึ่งมีสถานศึกษากว่า 40,000 แห่ง พร้อมให้ความร่วมมือนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นขยายผลไปสู่สถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป

ในส่วนของนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า โดยส่วนตัวเชื่อมั่นว่าหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือนี้ จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีทักษะชีวิตที่สามารถเอาตัวรอดจากภัยต่างๆได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ออกตราสัญลักษณ์ลูกเสือบนปกคู่มือเพื่อรับรองการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับครูผู้สอนวิชาลูกเสือได้เป็นอย่างดี และหวังว่าจากความร่วมมือนี้จะสามารถขยายผลไปสู่สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศต่อไป

เช่นเดี่ยวกับดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.กล่าวว่า สสส.ในฐานะผู้สนับสนุนทุนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในครั้งนี้ ซึ่งสาระสำคัญของหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างกระบวนการในการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในทุกๆด้าน โดยเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเรียนวิชาลูกเสือนี้จะมีทักษะที่สำคัญอาทิ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะแก้ไขปัญหา รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการปรับตัว มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะสอดแทรกอยู่ในวิชาลูกเสือ โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ จึงทำให้การเรียนรู้ผ่านยกระบวนการลูกเสือมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัว

TAGS

News & Activity

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (29 มีนาคม) สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation : IPPF) ได้ทำการเปิดสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในประเทศไทยโดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศศูนย์กรุงเทพฯ หรือ IPPF Hub” โดย IPPF Hub เป็นการยุบรวมกันของสำนักงานภูมิภาค 2 แห่ง คือ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย (East and South East Asia and Ocenia Region – ESEAOR) และสำนักงานเอเชียใต้ (South Asia Region – SAR) พร้อมได้จัดตั้งศูนย์ด้านมนุษยธรรมขึ้นเป็นครั้งแรก (IPPF Humanitarian Hub) ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นบ้านขององค์กรด้านสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ที่ตั้งของศูนย์กรุงเทพฯตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของ IPPF ภายในซอยวิภาวดีรังสิต 44 กรุงเทพฯ พิธีเปิดสำนักงานได้รับเกียรติจาก Mr. Tewodros Melesse ผู้อำนวยการใหญ่ของ IPPF ร่วมกับประธานและคณะกรรมการของภูมิภาค ESEAOR และ SAR รวมทั้งศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อุปนายก สวทเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเปิดตัวกันอย่างพร้อมเพรียง การย้ายสำนักงานภูมิภาคทั้ง 2 ภูมิภาคและสำนักงานด้านมนุษยธรรมของ IPPF มารวมกันที่กรุงเทพฯนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้ร่วมงานใกล้ชิดกับองค์กรพันธมิตรที่ทำงานด้านการพัฒนาประชากรระหว่างประเทศ และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ในการดำเนินแผนงานด้านอนามัยทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของสมาชิก IPPF ใน…
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็ก 18 แห่ง เยี่ยมชมบูธกิจกรรมจากสถานสงเคราะห์เด็กต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จ. นครราชสีมา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานที่โดดเด่นและเชี่ยวชาญ ซึ่งได้จากการเทียบระดับ (Benchmarking ) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน ออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็ก 18 แห่ง เยี่ยมชมบูธกิจกรรมจากสถานสงเคราะห์เด็กต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จ. นครราชสีมา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานที่โดดเด่นและเชี่ยวชาญ ซึ่งได้จากการเทียบระดับ (Benchmarking ) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน ออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข…
Featured Posts