fbpx

สวท ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพนักงานโรงแรมในพื้นที่

S__59801618

เมื่อวานนี้ (17 ต.ค.61) สวท สำนักงานโครงการจังหวัดปัตตานี เข้าให้ความรู้และบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่ พนักงาน บุคลากร หญิง โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี ภายใต้โครงการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ ให้สนับสนุนโดยสำนัก งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

TAGS

News & Activity

กิจกรรมอยรมเชิงปฎิบัติการแกนนำเยาวชน สวท โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่าน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 (2564-2568) ในวาระการพิจารณาคัดเลือกกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยมี ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รักษาการตำแหน่ง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการดำเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการสมัยที่ 16 และคณะกรรมการสมัยที่ 17 เข้าร่วมประชุมแบบ Social Distancing พร้อมด้วยคณะกรรมการสมัยที่ 17 ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ในส่วนของผลการประชุมสามารถติดตามอย่างเป็นทางการได้ที่ www.ppat.or.th ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น….