fbpx

สวท เชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์กับผู้พิการทางสายตา

DDD002

สวท สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่อาสาสมัครผู้พิการทางสายตา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้พิการทางสายตา ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย อนามัยการเจริญพันธุ์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักและเข้าถึงได้โดยง่าย

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะวิทยากร และอาสาสมัคร สวท ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับน้องๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค พร้อมกับแจกจ่ายสื่อและเวชภัณฑ์การคุมกำเนิน โดยเฉพาะถุงยางอนามัยให้กับวิทยาลัยฯ ได้นำไปแจกจ่ายให้กับน้องๆนักศึกษาทั้งในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง ที่สำคัญงานนี้ยังมีบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ให้กับน้องๆฟรี ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันท้องป้องกันเอชไอวี ชมภาพบรรยากาศได้ที่ facebook/สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ…
เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกันจัดงานวันคุมกำเนิดโลก(WORLD CONTRACEPTION DAY 2017) ภายใต้หัวข้อ “คุมกำเนิดไทยในยุค 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯและพญ.ปานียา สูตะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกันให้ความรู้และแถลงจุดยืนร่วมกันที่ต้องการให้สตรีไทยได้เข้าถึงการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถานการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2559 พบผู้หญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 94,584 คน หรือเฉลี่ย 252 คนต่อวัน และพบการคลอดซ้ำในเยาวชนกลุ่มนี้ 11,225 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 11.9% ขณะที่เด็กหญิงวัย 10-14 ปี คลอดบุตรในปีที่ผ่านมา 2,746 คน หรือประมาณวันละ 8 คน ปัญหา การคลอดซ้ำ ในเยาวชน ถือเป็น เรื่องน่าเป็นห่วง ทั้งนี้ ปัจจุบัน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.2559 เริ่มบังคับใช้เมื่อ 29…
Featured Posts