สวท รับสมัครพยาบาลปฎิบัติงานในกรุงเทพฯ 1 ตำแหน่ง

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรมตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัคร พยาบาล จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ คลินิก สวท เวชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

More Details

ด่วนมาก!!IPPF เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้าประจำสำนักงานในประเทศไทย

สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation : IPPF) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานสนับสนุนการวางแผนครอบครัวในทุกภูมิภาคทั่วโลกกว่า 130 ประเทศ ได้เปิดสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า สนใจส่งอีเมล์สมัครงานได้ที่ info@ppat.or.th, finance@ppat.or.th ภายในเดือนมิถุนายน 2560

More Details

IPPF opens Bangkok Hub

Bangkok will now host the biggest sexual and reproductive health and rights organization in Asia Pacific. The International Planned Parenthood Federation (IPPF) will be opening its Asia Pacific Hub on 29 March 2017. The IPPF Hub is comprised of the East and South East Asia and Oceania Region (ESEAOR), the South Asia Region (SAR), and the new IPPF Humanitarian Hub. It will be co-located with our national Member Association, the Planned Parenthood Association of Thailand. PPAT supports the Nation

More DetailsLatest Questions


Videos


Galleryfacebook print